سلام
چرا وقتی کامپیوترم رو روشن کردم فقط صدای فن میومد

فقط وقتی کامپیوتر رو بازکردم دیدم فقط فن کار میکرد و ان های دیگه خاموشه (معضورم هارد و...)


لطفا کمک

نگی سوخته هااااااااااااااااااا